سرهنگ پریور اظهارداشت: با وجود تذکرها و هشدارهایی فراوانی که طی روزهای اخیر داده شد بروز انفجار یک ترقه در کرمان منجر به قطع دست یک پیرمرد شد.

به گزارش مهر، وی تصریح کرد: بر اثر انفجار ترقه های داخل جیب این مرد تیم پزشکی مجبور شد دست وی را از ناحیه مچ قطع کند.

این مسئول امنیتی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد بر اثر انفجار ترقه های داخل جیب مصدوم، وی به شدت مجروح و به بیمارستان اعزام شده است.

سرهنگ پریور افزود: در تحقیقات پلیس در بیمارستان از تیم پزشکی و همسر مجروح مشخص شد وی به شدت مجروح شده و تیم پزشکی علیرغم تلاشهای فراوان مجبور به قطع دست وی از ناحیه مچ شدند.

وی اضافه کرد: مواد محترقه زمانی که در دست و یا در جیب قرا می گیرند با جذب کمترین حرارت بدن منفجر می شوند و در این انفجار باعثوارد آمدن جراحات شدید به بدن فرد شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان اضافه کرد: متاسفانه علیرغم تمام توصیه ها و هشدارهای پلیسی بعضا شاهد برخی بی احتیاطی ها و وقوع حوادثی هستیم که در آستانه سال نو تمام اعضای یک خانواده متاثر از آن خسارات جبران ناپذیری را می پردازند.

پزشک معالج این مصدوم نیز در این زمینه اظهار داشت: پای چپ این مرد ۵۴ ساله نیز به علت شدت جراحات تحت عمل جراحی قرار گرفته و وی تاکنون قادر به تکلم نیست.