به گزارش افکارنیوز، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تأکید بر افزایش تقاضای پارکینگ در پایتخت گفت: در سیاست‌های اجرایی خود راهکارهایی در خصوص قیمت‌گذاری پارکینگ و سیاست‌گذاری احداثپارکینگ‌های غیر حاشیه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت‌های ترافیکی و توسعه حمل و نقل عمومی، ‌ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پارک حاشیه‌ای و مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریتی را در نظر گرفته‌ایم.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: تاکسی به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده ناوگان حمل و نقل نیمه عمومی سهم به سزایی در جابه‌جایی مسافران در تهران دارد و ناوگان تاکسیرانی متناسب با این خدمات، تسهیلات و تمهیدات ویژه‌ای را می‌طلبد تا بهره‌وری آن افزایش یآبد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای عملکرد و بهینه‌سازی سامانه تاکسیرانی و اصلاح این شیوه حمل و نقلی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی جدیدمان کیفی‌سازی تاکسیرانی را مورد توجه قرار داده‌ایم و نسبت به تعیین تقاضای برآورد نهایی تعداد ناوگان مورد نیاز در جهت نیل به تاکسی استاندارد، کمیته کردن هزینه‌های تاکسی، کاهش زمان تاخیر، بهینه‌سازی مصرف سوخت و ایجاد سهولت و دسترسی حداکثری به تاکسی اقدام نموده‌ایم.

تشکری با بیان این که زیرساخت‌های ریلی درون شهری به عنوان موثرترین راه حل در کاهش مشکلات ترافیکی و زیست محیطی از اهمیت ویژه‌ای در شهرهای پیشرفته دنیا برخوردارند، تصریح کرد: این زیرساخت‌ها در جابه‌جایی سریع و مطمئن متقاضیان حمل و نقل عمومی در این شهرها سهم عمده‌ای دارند و طراحی شبکه ریلی و مسیرهای بهینه خطوط آن به نحوی که دارای بیشترین مطلوبیت باشند، اهمیت زیادی دارد.

وی با اعلام این که در بازنگری طرح جامع متروی پایتخت ۵ گزینه مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: در نهایت گزینه برتر شامل ۸ خط ریلی درون شهری، ۵ خط سریع‌السیر و یک خط ریلی سبک در سال افق طرح انتخاب شد که با تکمیل این خطوط، روزانه ۵/۷ میلیون جابه‌جایی توسط حمل و نقل ریلی در تهران انجام می‌شود.

تشکری هاشمی با تاکید بر این که در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران، مترو استخوان‌بندی اصلی سیستم حمل و نقل عمومی را تشکیل می‌دهد، گفت: در این طرح اتوبوسرانی به عنوان سامانه مکمل شبکه قطار شهری تهران دیده شده است.

وی با ذکر این که در این مطالعه، شبکه، مسیر خطوط، توقفگاه‌ها، پایانه‌ها و ناوگان‌های مورد نیاز برای سیستم اتوبوسرانی تعیین شده اند، افزود: علاوه بر این با در نظر گرفتن میزان تقاضا و یکپارچگی سیستم‌های حمل و نقل عمومی، مسیرهای مناسب برای احداثخطوط اتوبوسرانی تندرو نیز مشخص گردیده اند.

معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: با استفاده از مجموعهای از ساز و کارهای اجرایی شاهد افزایش کیفیت، ظرفیت و سرعت ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی در مجموع جابهجایی درون شهری هستیم و جریان ترافیک به رغم ازدیاد روزافزون انواع وسایل نقلیه، مدیریت و کنترل شده و در مجموع می توانیم بگوییم تهران در ۸ سال گذشته به شهر حرکت و زندگی تبدیل شده است.