در چهارمين كنگره بينالمللي جغرافيدانان جهان اسلام، تحقيقاتي در زمينه سونامي و احتمال وقوع آن در ايران توسط حسين نگارش دانشيار دانشكده جغرافيا و محمدرضا پودينه عضو هيئتعلمي دانشكده دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است كه در اين تحقيق آمده است: سونامي يكي از مخربترين بلاياي طبيعي است كه تاكنون جان هزاران نفر را در سرار جهان گرفته است.

به گزارش فارس: گرچه احتمال وقوع سونامی در ایران به اندازه زلزله، طوفان، سیل، خشکسالی و سایر مخاطرات طبیعی نیست؛ اما وقوع آن را نباید دست کم گرفت زیرا کشور ما جزء ۱۰ کشور بلاخیز جهان است و ۳۵ بلای طبیعی ۳۰ بلا در آن اتفاق افتاده است.

همچنین شکی نیست که کشور ما از سمت دریا با مخاطرات دریایی مثل طوفان‌های حاره‌ای امواج ناشی از طوفان، خیزاب طوفان، سونامی و غیره روبروست که وقوع طوفان گونو در سواحل جنوب شرقی کشور در سال ۸۶ نمونه بارزی از آنها است.

سونامی عمدتاً در اثر رویداد زلزله‌های بزرگ در محیط دریایی به وجود می‌آید ولی عوامل دیگر نظیر رانش زمین، آتشفشان‌های زیر‌دریایی، برخورد شهاب‌سنگ‌های بزرگ در سطح آب دریا‌ها و نیز انفجارات هسته‌ای زیر دریایی با درصد کم‌تری می‌تواند در به وجود آمدن سونامی نقش داشته باشند.

سونامی در دو گستره محلی و منطقه‌ای توسعه می‌یابد از عوامل موثر در انرژی سونامی می‌توان به بزرگا و عمق زمین لرزه، عمق آب محل تولید آن، مقدار جابه‌جایی در کف اقیانوس و نیز سرعت حرکت سونامی اشاره کرد.

بررسی‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که در ۳۲۶ سال قبل از میلاد و همچنین سال‌های ۱۰۰۸،۱۵۲۴، ۱۸۱۹،۱۸۴۵، ۱۸۹۷،۱۹۴۵ و ۲۰۰۴ سونامی‌های مخرب و عظیمی در اقیانوس هند دریای عمان و حتی خلیج‌فارس اتفاق افتاده و تلفات انسانی و جانی زیادی را در پی داشته است.

از اين رو پيشينه تاريخي حكايت از اين دارد كه وقوع سونامي يا تأثيرپذيري از سوناميهاي كه در اقيانوس هند و درياي عمان اتفاق ميافتد دور از انتظار نيست و نبايد نسبت به آنها بيتفاوت بود. گرچه منابع اطلاعات موجود در رابطه با وقوع سونامي در ايران بسيار كم و ناچيز است. اما بايد مردم ايران در اين زمينه شناخت كافي پيدا كنند و هشدارهاي لازم را به مسئولين امر تذكر داد.