به گزارش افکارنیوز، این دو نفر حرکات آکروباتیکی انجام می‌دهند که در صورت وقوع کوچکترین اشتباهی به قیمت جانشان تمام می‌شود.

لینک فیلم