محمد مهدینژاد نوری امروز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز اینکه هنوز ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین نشده اند درباره شاخص های تعیین ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تعیین ۱۰ دانشگاه برتر بر اساس شاخصهای مورد تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت میگیرد.

به گزارش مهر، معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم با اظهار امیدواری نسبت به تعیین این ۱۰ دانشگاه در آینده ای نزدیک خاطرنشان کرد: ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنوز مشخص نشده‌اند اما اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای این ۱۰ دانشگاه در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
وی پیش از این درباره نحوه تعیین ۱۰ دانشگاه برتر به مهر گفته بود: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری باید جلسهای بگذارد و بر اساس شاخصها و معیارهایی که به تأیید این وزارتخانه خواهد رسید، دانشگاههای برتر مشخص میشوند.