روزنامه خبر در در حالی می خواهد به حضور خود در عرصه مطبوعات پایان دهد که برخی از منابع از تلاش مدیران پایگاه خبری خبرآن لاین و روزنامه خبر برای تاسیس یک خبرگزاری می دهند.

به گزارش خبرنگار اعتدال، دکتر حسین انتظامی مالک این روزنامه که نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز می باشد و پیش از این سابقه مدیریت در روزنامه های همشهری و جام جم را داشته است، این بار در این رسانه ی خصوصی توان خود را به آزمایش گذاشت که گویا مشکلات مالی پیش رویش نگذاشت که این روزنامه را به سرانجام برساند.

هر چند دلیل تعطیلی روزنامه خبر این بار مسایل مالی عنوان شده است، اما روزنامه خبر پیش از این نیز در اوایل سال جاری و هنگامی که فشارهای محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی سابق بر مطبوعات کشور افزایش یافت، به طور موقت فعالیت خود را متوقف کرده بود.

حسین انتظامی پیش از انتشار روزنامه خبر گفتگویی با روزنامه اعتماد انجام داده و طی آن از دغدغه های خود برای تاسیس روزنامه خصوصی گفته بود. در بخشی از این گفتگو آمده بود : " آن روزی که آقای ستاری در چند سال، ۷ روزنامه چاپ کرد به این خاطر بود که رئیس جمهور جواب تلفنش را می داد و امروز اگر انتظامی بتواند چنین کاری انجام دهد ، شاید به این خاطر باشد که افرادی در حد روسای قوا جواب تلفن او را می دهند".