دکتر مرضیه وحید دستجردی خطرات ناشی از سهشنبه شب آخر سال را موجب ایجاد اختلال در خدمترسانی به بیماران دانست و خواستار پرهیز از فعالیتهای پرخطر در این شب شد.

به گزارش مهر، وی با یادآوری خطرات ناشی از آلودگی‌های صوتی حوادثسه‌شنبه شب آخر سال گفت: صداهای بسیار بلند در سه‌شنبه شب آخر سال به دلیل ایجاد ترس و هراس در زنان باردار، می‌تواند منجر به زایمان زودرس و مشکلات دیگر شود.

دستجردی با بیان اینکه صداهای مهیب برای مادر و جنین بسیار خطرساز است، افزود: به زنان باردار توصیه می‌شود، سه‌شنبه شب آخر سال مراقب خود بوده و در منزل بمانند.

وزیر بهداشت تاکید کرد: حوادثسه‌شنبه شب آخر سال علاوه بر اختلال در خدمات‌رسانی به بیماران اورژانسی مانند زنان باردار و بیماران قلبی و عروقی، ممکن است به بهای از دست رفتن جان برخی افراد تمام شود.

دستجردی از مردم به ویژه جوانان و نوجوانان خواست در سهشنبه شب آخر سال به شدت مراقب خود بوده و از کارهای پرخطر پرهیز کنند.