"سلامه المنصوري" مادر "ساره المنصوري" در منطقه ينبع در گفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اظهار داشت: دخترم هنگامي که پدرش در حال کندن قبرش بود، اين صحنه ها را مي ديد. پدر ساره او را به صحرا برد و سوزاند.

به گزارش مهر، این زن سعودی افزود: در نهایت پس از یک ساعت و نیم ساره جان داد و شوهرم که ناظر سوختن دخترش بود پس از مطمئن شدن از مرگش وی را غسل داد، کفن کرد و در همان قبری که ساره شاهد دیدنش بود دفن کرد.

مادر ساره با تشریح جزئیات این قتل وحشتناک شکایتی را به مقامات قضایی سعودی تحویل داده و خواستار تحقیق درباره این جنایت وحشیانه از سوی همسرش شده است.

این مرد سعودی که چند زن دیگر نیز دارد دخترشان را به علت سه روز نیامدن به خانه به قتل رسانده است. مادر ساره در این باره می گوید: ساره به علت اختلاف با یکی از خواهرانش و از ترس پدر و برادرش به مدت سه روز به خانه نیامد. اما پدربزرگش وی را در روز پنجم فوریه به خانه آورد و از پدرش قول گرفت که کاری به او نداشته باشند.

سلامه المنصوری که پس از طلاق از پدر ساره با شوهر فعلی خود ازدواج کرده، در ادامه افزود: پس از آن تاریخ دیگر ساره را ندیدم و فهمیدم که شوهرم وی را به صحرای " ناهل " برده و وی را آتش زده و دفن کرده است.

این زن سعودی تاکید کرد: ساره هنگامی که پدرش برای کشتن وی آماده می شده از او پرسیده: " چرا مرا می کشی "، که پدرش نیز جواب داده است: " تو اعصاب مرا پریشان کرده ای ".

هم اکنون با توجه به شکايت مادر ساره تحقيقات در اين زمينه به صورت سري توسط مقامات قضايي سعودي آغاز شده است.