به گزارش افکارنیوز، تحقیقات و مطالعات نشان داده است که قانون ۵ ثانیه نادرست است. باکتری‌ها می‌توانند حتی اگر خیلی زود آن ماده‌غذایی را از روی زمین بلند کنید به آن بچسبند. خوردن ماده‌غذایی که روی زمین افتاده است کار درستی نیست.

بااینکه سطح‌ها و زمین‌هایی که مشخصاً کثیف هستند، خطر جدی و آشکار به چشم می‌آیند اما سطح‌ها و زمین‌هایی که به نظر تمیز می‌رسند هم می‌توانند پر از باکتری باشند. بعضی میکروب‌ها می‌توانند برای مدت طولانی روی زمین زنده بمانند و بدون یک میکروسکوپ قوی تعیین تعداد آنها غیرممکن است.

باکتری‌ها می‌توانند به محض افتادن ماده‌غذایی روی زمین به آن بچسبند. این یعنی حتی موادغذایی که حتی یک ثانیه روی آن سطح بماند هم ممکن است آلوده شود. و موادغذایی که سطح خیس دارند مثل یک تکه سیب راحت‌تر باکتری‌ها را به خود جذب می‌کنند. هرچه آن ماده‌غذایی مدت بیشتری روی سطح کثیف مانده باشد، باکتری بیشتری به خود جذب می‌کند.

بعضی باکتری‌ها خطرناک نیستند اما بعضی از آنها می‌توانند مریضتان کنند. باکتری‌ها قابل دیدن نیستند اما حتی اگر می‌توانستید آنها را ببینید به تعداد زیادی از آنها برای بیمار کردنتان نیاز نیست.

پس با آن تکه مادهغذایی خوشمزهای که از دستتان سُر خورده و روی زمین افتاده چه میتوانید بکنید؟ ایمنترین کار این است که آن را دور بیندازید.