به گزارشافکارنیوز،مرکز لرزه نگاری کشور، وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ساعت ۰۸:۴۳: ۱۸ صبح شنبه ۱۴ اریبهشت ۱۳۹۲ بردخون در استان بوشهر را تکان داد که در موقعیت و مرکز ۲۷.۹۶ شمالی و ۵۱.۶۰ شرقی و عمق۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

این زمین لرزه در فاصله ۱۶ کیلومتری برد خون بوشهر، ۲۱ کیلومتری آبدان بوشهر، ۳۶ کیلومتری بندر دیر بوشهر و۸۵۹ کیلومتری تهران به وقوع پیوسته است.

همچنین زلزله ای به بزرگی ۳.۹ ریشترساعت ۰۶:۱۷: ۰۹ صبح شنبه ۱۴ اریبهشت ۱۳۹۲ دهرم در استان فارس را لرزاند که در موقعیت و مرکز ۲۸.۶۴ شمالی و ۵۲.۴۱ شرقی و عمق ۱۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

این زمین لرزه در فاصله‌ ۱۸ کیلومتری دهرم فارس، ۲۸ کیلومتری فیروزآباد فارس، ۳۹ کیلومتری فراشبند فارس و ۷۸۹ کیلومتری تهران رخ داده است.

زلزله دیگری نیز به بزرگی ۴.۰ ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند که در موقعیت و مرکز ۲۸.۲۸ شمالی و ۵۱.۷۱ شرقی و عمق ۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

این زمین لرزه در فاصله ۱۹ کیلومتری کاکی بوشهر، ۲۳ کیلومتری آبدان بوشهر، ۳۳ کیلومتری برد خون بوشهر و ۸۲۴ کیلومتری تهران رخ داده است.