غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در ‏بیان ارزیابی خود از برگزاری جشن نوروز و همزمانی آن با حوادث و تحولات منطقه گفت: فارغ از حوادثی که ‏منطقه شاهد آن است، برپا کردن جشن نوروز و دعوت از سران سایر کشورها تداعی کننده جشن های دوران ‏شاهنشاهی است.‏

وی معتقد است: هزینه کردن برای چنین جشن هایی فاقد مشروعیت است و از نظر سیاسی برای کشور ما که ‏محوریت اسلام را مبنا قرار داده، قابل قبول نیست. ‏

نماینده مردم تهران اظهار داشت: باتوجه به وقوع انقلاب های منطقه، ما باید از برگزاری چنین جشن هایی حذر ‏کنیم. ‏

مصباحی مقدم تاکید کرد: جشن نوروز باید لغو شود.‏