فارس: مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اينكه نوبت صبح و عصر مدارس تهران امروز داير است، گفت: تعطيلي زودهنگام مدارس تخلف است.

سید علی یزدیخواه درباره اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر تعطیلی مدارس شهر تهران در روزهای پایان سال ۱۳۸۹، اظهار داشت: تمام مدارس شهر تهران امروز در هر دو نوبت صبح و عصر دایر است و مدیر، معاون و دبیران موظفند تا پایان وقت آموزشی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: اگر دانش‌آموز به مدرسه نیاید، بحثدیگری است که آن هم آیین‌نامه انضباطی دارد و پدر و مادر دانش‌آموز باید غیبت را موجه کنند.

یزدیخواه با بیان اینکه ۶۳ هزار معلم در تهران فعالیت می‌کنند، گفت: اگر از بین معلمان شهر تهران ۲ یا حد ۱۰ نفر اقدام به تعطیلی کلاس درس کرده باشند، موضع رسمی آموزش و پرورش نیست و نباید به این معنا تعبیر شود که معلمان تهران اینگونه رفتار می‌کنند.

وی با بیان اینکه با فرهنگیانی که اقدام به تعطیلی زودهنگام مدرسه یا کلاس درس داشته باشند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: مدارس موظف به تشکیل کلاس درس تا پایان ساعت آموزشی امروز هستند.

برخي از مدارس به ويژه در تهران در شرايطي از روزهاي گذشته تاكنون رو به سستي رفته و به اصطلاح تق و لق شده است كه مديران ارشد آموزش و پرورش پيش از اين بر داير بودن تمام كلاسهاي درس تا روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ۸۹ تأكيد كرده و تنها شنبه ۲۸ اسفند را تنها در سطح مدارس و نه ادارات آموزش و پرورش، تعطيل اعلام كرده بودند.