به گزارش افکارنیوز، بارها مشاهده شده است که افراد با نوشیدن آب خیلی سرد یا نوشابه هایی که درجه حرارت آنها خیلی پایین بوده دچار دل درد یا تیر کشیدن معده شده اند.

حرارت مواد معدنی در معده به حد تعادل و مطلوب برای هضم و پس جذب است.

به این ترتیب هرچه غذا از دمای مطلوب فاصله داشته باشد احتمال بیشتری برای ناراحتی و سنگینی دستگاه گوارش وجود دارد.

یکی از وظایف مهم معده تبدیل حرارت غذا و رساندن آن به حد مطلوب است. بنابراین غذاهای خیلی گرم بار سنگینی برای معده بوده و وظیفه معده را به منظور تبدیل حرارت غذا مشکل تر می کند و این موضوع سبب احساس سنگینی و ناراحتی در معده خواهد شد.