به گزارش افکارنیوز، در این فیلم ببینید که این مرد چگونه از روی صخره می پرد.

لینک فیلم