افکارنیوز: شل شدن بدن شیرخوار بعد از تغذیه از پستان و احساس رضایت و آرامش و خواب‌آلودگی علامت سیرشدن نوزاد است.
دکتر محمود راوری متخصص اطفال و عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیرمادر در گفت وگو با وب‌دا ضمن بیان این مطلب گفت: شنیدن صدای بلعیدن شیر در حین تغذیه، رها شدن خود به خودی شیرخوار از پستان و به خواب رفتن شیرخوار علامت‌های دیگر سیر شدن نوزاد هستند.
عضو هیأت مدیره انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر، ناپدید شدن علائم گرسنگی از جمله چرخاندن سر به طرف صدای مادر و بازشدن دهان نوزاد، تکان دادن زبان، تکان مکرر دست‌ها و نق نق زدن نوزاد را علامت دیگر سیر شدن نوزاد هنگام تغذیه از شیر مادر برشمرد.
وی تأکید کرد: گنجایش معده نوزاد محدود و به انداز یک توپ گلف بوده و موجب هضم بهتر و جذب سریعتر شیرمادر و کوتاه شدن زمان تقریبی تخلیه معده(تا ۹۰ دقیقه) می‌شود بنابراین نیاز به تغذیه مکرر نوزاد به دلیل گرسنگی زودرس ضروری است.