ابراهیم خدایی گفت: داوطلبان برای مشاهده کارنامه می توانند به سایت سازمان سنجش به نشانی www. sanjesh. org مراجعه کنند.

وی گفت: از تعداد ۳۸۹ هزار و۵۸۷ شرکت کننده آزمون کاردانی به کارشناسی، تعداد ۲۳۸ هزار و ۷۶۰ نفر مجاز به انتخاب رشته در این آزمون شده اند که ۱۲۳ هزار و ۶۶۱ نفر پذیرش نهایی خواهند شد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، وی اظهار داشت: ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در دوره های روزانه، ۲ هزار و ۳۸۶ نفر در دوره های شبانه، ۶۰۰ نفر در دوره های نیمه حضوری، ۸۲ هزار و ۵۸۵ نفر در دوره های غیرانتفاعی و ۱ هزار و ۶۰۰ نفر در دوره های مجازی پذیرفته می شوند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: انتخاب رشته مجازین از روز یکشنبه ۷ شهریورماه آغاز و تا سه شنبه ۹ شهریورماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب ۵۰ کد رشته امتحانی اقدام کنند، گفت: نتایج نهایی این آزمون اواخر شهریورماه اعلام می شود.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۸۹ با شرکت ۳۸۹ هزار و ۵۸۷ داوطلب در ۵ مردادماه برگزار شد.