با یک ابتکار ساده می توانید شاخه های گل مورد علاقه خود را به طرز عجیبی روی سطح آب عمودی نگه دارید.

به گزارش افکارنیوز، یک شرکت ژاپنی گلدان نو آورانه ای را طراحی کرده است بر روی آب شناور می ماند.

اين گلدان از مواد شفاف ساخته شده است و نامرئی به نظر می رسد .همچنين وقتی روی آب شناور می شود حالت موجی جالبی را پديد می آورد.

کد خبر: 219349