سهمیه بنزین و گازوئیل فروردین ماه خودروهای سواری و سنگین تا ساعت ۲۴ امشب (۲۹ اسفند) به کارتهای هوشمند سوخت واریز میشود.

به گزارش مهر، در فروردین ماه سال آینده در مجموع ۱۲۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومانی در قالب سهمیه نوروزی و عادی به کارتهای هوشمند سوخت واریز می شود.
بر این اساس، ساعت ۲۴ روز ۲۵ اسفند ۶۰ لیتر بنزین نوروزی با قیمت نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان در کارتهای هوشمند سوخت واریز شده است و مطابق با برنامه زمان بندی ۶۰ لیتر سهمیه فروردین ماه هم امشب ۲۹ اسفند ماه به حدود ۹ میلیون کارت هوشمند واریز خواهد شد.

همزمان با واریز سهمیه بنزین، سهمیه گازوئیل خودروهای سنگین و دیزلی هم تا ساعت ۲۴ امشب به کارتهای هوشمند سوخت واریز خواهد شد.

در همین حال، محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشتر با بیان اینکه سهمیه گازوئیلی خودروهای دیزلی برای فروردین ماه امسال تثبیت شده است به مهر گفته بود: اختصاص سهمیه گازوئیل خودروهای مختلف در اولین ماه فصل بهار۹۰ همچون روال ماههای گذشته بوده و تغییری نکرده است.

همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از روز ۲۸ آذر امسال، عرضه بنزین و گازوییل سه نرخی در جایگاه های سراسر کشور آغاز شد؛ به گونه ای که دی امسال بنزین حمایتی با نرخ ۱۰۰ تومان، بنزین سهمیه ای با نرخ ۴۰۰ تومان، بنزین آزاد با نرخ ۷۰۰ تومان و گازوییل سهمیه ای با نرخ ۱۵۰ تومان و گازوییل آزاد با نرخ ۳۵۰ تومان در جایگاه‌ها عرضه شد.

همچنین با هدف حمایت از بخش حمل و نقل عمومی، بر اساس نوع کاربری خودروهای دیزلی(تناژ بار و مسافر) حدود ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۶۵ ریال در کارت های سوخت خودروهای دیزلی از ۲۸ آذر شارژ شد.

بر اساس تصمیم دولت، سهمیه بنزین خودروها در دومین ماه(بهمن ماه) از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مطابق آذرماه به آنها تحویل داده شد و تنها سهمیه بنزین آژانس دوگانه سوز، تاکسی دوگانه سوز، مسافربر شخصی دوگانه سوز و مسافربر شخصی گازمایع از ماهانه ۲۰۰ لیتر به ۳۰۰ لیتر افزایش یافت.

همچنین در بهمن امسال، سهمیه بنزین حمایتی با نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان و گازوییل(نفت گاز) حمایتی با نرخ هر لیتر ۱۶۵ ریال در جایگاه های کشور متوقف شد و گازوییل تنها با دو نرخ ۱۵۰ تومان و ۳۵۰ تومان برای هر لیتر در اختیار خودروها قرار گرفت.

بر اساس آمارهای وزارت نفت، از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (۲۸ آذر) تا کنون در کشور روزانه به طور متوسط ۶۱ میلیون لیتر بنزین و ۷۰ میلیون لیتر گازوییل (در بخش غیرنیروگاهی) مصرف شده است که در مقایسه با سه ماه مشابه زمستان سال گذشته به ترتیب از کاهش مصرف روزانه هفت میلیون و ۲۰۰ هزار لیتری و ۱۳ میلیون لیتری مصرف حکایت دارد.