شهردار تهران در پيامي به شهروندان و شهرداران شهرهاي توکيو، سنداي، اوفاناتو، ايواته، ميناميسوما و اوناهاماي کشور ژاپن ضمن اعلام همدردي به دليل وقوع زلزله و سونامي و جان باختن و مجروح شدن جمع کثيري از مردم اين کشور از آمادگي کامل مديريت شهري تهران براي ارسال کمک هاي مورد نياز به منظور مديريت بحران و کمک به تسکين آلام بازماندگان و آسيب ديدگان اين حادثه خبر داد.

به گزارش ایسنا، در متن پیام شهردار تهران آمده است: شهروندان و شهرداران شهرهای آسیب دیده توکیو، سندای، اوفاناتو، ایواته، مینامیسوما و اوناهاما، به یقین صفحه غم انگیزی که در گستره شهرهای شما به علت زلزله و سونامی ورق خورد، در لوح تاریخ جهان و جهانیان پایدار مانده و ثبت خواهد شد؛ به همین خاطر مایلم که کمال تاسف و تاثر خود را بواسطه جان باختن و مجروح شدن جمع کثیری از هموطنان شما بیان دارم. ابراز همدردی بنده و شهروندان شهر تهران را در این حادثه غم انگیز، پذیرا باشید و بدانید ما دوشادوش شما در تحمل این درد بزرگ شریک خواهیم بود.

بدين وسيله ضمن آرزوي بازگشت هرچه سريعتر شرايط زندگي آن سامان به وضعيت مطلوب، آمادگي کامل مديريت شهري تهران را جهت ارسال کمکهاي مورد نياز به منظور مديريت بحران و کمک به تسکين آلام بازماندگان و آسيب ديدگان اعلام ميدارم.