به گزارش افکارنیوز، شرکت بیمه کوثر برای تکمیل کادر تخصصی خود به تعدادی نیروی با تجربه ی کافی و فعال با شرایط زیر نیازمند است.


عنوان شغلی: پزشک عمومی

مقطع تحصیلی: — -

رشته تحصیلی: پزشکی

حداقل سابقه کار: —

شهرهای محل خدمت: تهران

جنسیت: مرد

حداکثرسن: ۴۰ سال

شرایط: با تجربه ی کافی و فعال، داشتن امکان سفر به شهرهای مجاور

—————————————————————————————————————————— -

عنوان شغلی: کارشناس نرم افزار

مقطع تحصیلی: — -

رشته تحصیلی: —

حداقل سابقه کار: —

شهرهای محل خدمت: تهران

جنسیت: مرد

حداکثرسن: — -

شرایط: با تجربه ی کافی و فعال، داشتن امکان سفر به شهرهای مجاور

—————————————————————————————————————————— -

عنوان شغلی: کارشناس اقتصاد و آمار

مقطع تحصیلی: — -

رشته تحصیلی: —

حداقل سابقه کار: —

شهرهای محل خدمت: تهران

جنسیت: مرد

حداکثرسن: — -

شرایط: با تجربه ی کافی و فعال، داشتن امکان سفر به شهرهای مجاور

—————————————————————————————————————————— -

آدرس و نحوه تماس

سایت:www. kowsarinsurance. ir

فکس: ۸۸۸۷۵۸۷۹-۰۲۱