به گزارش افکارنیوز، اگر شما والدین کودک استثنایی باشید چگونه می‌توانید به او کمک کنید تا مهارت‌ها و آداب اجتماعی را بیاموزد؟

پیشنهادهای زیر، آموزش راهبردهایی در این خصوص است که به این قبیل کودکان کمک می‌کند تا امیال خود را کنترل کرده و توقعات اجتماعی را نیز برآورده سازند.

مدل‌سازی:

رفتاری را که می‌خواهید به فرزندتان بیاموزید سرمشق قرار دهید. مثلا وقتی می‌خواهید وارد مکانی شوید در بزنید و اجازه بگیرید و یا هنگامی که می‌خواهید جایی را ترک کنید، به او گوشزد کنید که با وجود این که او دوست دارد بیشتر بماند ولی اکنون وقت رفتن است. مطمئن باشید فرزندتان شنیده باشد که شما از صاحبخانه تشکر کردید.

آموزش:

بنشینید و با فرزندتان در سطح خودش در مورد انتظاراتتان از او و رفتارهای جدیدی که می‌خواهید به او آموزش دهید، صحبت کنید. تذکرات شفاهی باید مرحله به مرحله و همراه با تصاویر و عکس‌ها و آموزش‌های کتبی و استفاده از عروسک‌ها باشد.

تکرار و یادگیری همراه با بازی، درک انگیزه فرزند شما را افزایش می دهد. مثلا می‌توانید یک اتاق مقوایی بسازید و به نوبت به جای عروسک‌ها در بزنید و پاسخ دهید. بدین‌طریق می‌توانید مفهوم در زدن قبل از ورود به مکانی را به شیوه‌های لذت‌بخش و نشاط‌آور به فرزندتان آموزش دهید. این آموزش‌ها را هرچند روز یک بار حدود ۵ دقیقه تکرار و تمرین کنید، تا وقتی که مطمئن شوید فرزندتان آموزش‌های لازم را فرا گرفته است بعد از هر جلسه تمرین نیز می‌توانید با دادن پاداش یا امتیازات خاص، او را تشویق کنید.

تمرین و ممارست:

وقتی که مطمئن شدید او مفاهیم را متوجه شده آنها را درک می‌کند می‌توانید آنها را با او انجام دهید. زدن به در را چندین بار، از جمله در اتاق خواب یا حمام تمرین کنید تا این کار برایش به صورت وظیفه مطرح شود و در هر بار موفقیت او را تشویق کنید.

انگیزش:

پس از آموزش و تمرین این آداب اجتماعی، هدف این است که فرزندتان آنها را در زندگی واقعی به کار برد و سرانجام برای او به صورت یک عادت درآید. از این که این مهارت‌ها را خوب یاد گرفته اظهار رضایت کنید و به او بفهمانید، هنگامی که آنها را در زندگی واقعی‌اش به کار ببرد، مورد تشویق قرار خواهد گرفت، اما به محض این که به این رفتارها عادت کرد، مشوق‌ها را نیز به تدریج کم‌رنگ‌تر کنید یا محو کنید و استفاده از پاداش‌ها را تغییر دهید. طوری که در فرزندتان برای آشنایی با دیگر مهارت‌های اجتماعی انگیزه ایجاد شود در شرایط دشوار حامی او باشید حتی یک کودک با انگیزه قوی نیز اگر توقعات ما بیش از توان او باشد موفق نخواهد شد. شما می‌توانید برای آموزش فرزندتان او را به طرق مختلف کمک کنید تا این رفتارها برایش جا بیفتد.

اگرچه آموزش مهارتهای جدید به کودک استثنایی کار سادهای نیست، اما با تلاش و کوشش و هدایت و خلاقیتهای شما، او میتواند موفق شود و این موفقیت میتواند تغییرات ماورای تصور شما را در زندگی او، ایجاد کند.