به گزارشافکارنیوز،جلال شکوهی در رابطه با قطع ارز مرجع و وضعیت فیلمهای رادیولوژی افزود: با قطع شدن ارز مرجع در حال حاضر فقط تخصیص ارز آزاد مطرح شده است و هیچ گونه ارز اختصاصی و ارزانی را برای فیلم رادیولوژی در نظر نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: بنابراین مشکل متخصصان رادیولوژی همچنان پابرجاست چرا که با قطع ارز مرجع، قیمت‌ فیلمهای رادیولوژی به ۲ برابر قیمت افزایش می‌یابد.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: در حال حاضر قیمت فیلم رادیولوژی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است که با افزایش قیمت پیش‌بینی می‌شود قیمت هر حلقه فیلم خشک ۸۰۰ هراز تومان بشود.

شکوهی تصریح کرد: برخی مراکز رادیولوژی، با گران شدن تجهیزات و فیلم‌ خود به جای عکس رادیولوژی ممکن است سی‌دی به بیمار بدهند.

وی افزود: ما شاهد آن هستیم که برخی از متخصصان رادیولوژی به بیمار خود می‌گویند اگر فیلم می‌خواهید اضافه بدهید چرا که فیلم رادیولوژی مانند هر کالای دیگری گران شده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران در مورد تهیه فیلم رادیولوژی نیز، گفت: ممکن است به جایی برسیم که فیلم رادیولوژی اصلاً موجود نباشد چرا که مراکز به روز فیلم را تهیه می‌کنند و این طور نیست که ذخیره ۶ ماهه داشته باشیم.

شکوهی با اشاره به پیشنهاد انجمن رادیولوژی به وزارت بهداشت برای تخصیص ارز ارزان گفت: به وزارت بهداشت پیشنهاد دادهایم برای خرید تجهیزات و مواد مصرفی رادیولوژی اگر قرار است تعرفه دیکته شده را رعایت کنیم باید ارز ارزانتری مانند دارو به ما بدهند یا سوبسید تعیین کنند و اگر ارز آزاد را در نظرگرفته اند تعرفه هم باید آزاد باشد و متخصصان هر نرخی را که میخواهند بگیرند.