به گزارشافکارنیوز،اسد الله ملکی اعلام کرد: در تشکیل پرونده های گران فروشی که به تعزیرات ارجاع می شود یک پرونده بزرگ به ارزش تخلف ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در شعب تعزیرات استان تهران تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس قانون اگر تخلف احراز شود بر اساس قانون حداقل این فروشنده به حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم می شود. البته هنوز نتیجه بررسی ها مشخص نیست و نمی توان اعلام رسمی کرد.

معاون تعزيرات كشور در مورد پرونده جريمه ۲۰۰ ميليارد توماني يكي از خودروسازان كشور به دليل گران فروشي هم گفت: پرونده همچنان در دادگاه تجديد نظر است.