به گزارش افکارنیوز،نتایج اولیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در قالب کارنامه تنظیم شده و برروی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است، داوطلبان برای اطلاع از نتیجه خود می‌توانند بهاینجامراجعه کنند.

بنابراین گزارش، داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود لازم است شماره داوطلبی یا شماره پرونده و همچنین مشخصات شناسنامه‌ای خود(نام‌خانوادگی و نام، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) را وارد کنند.

بر اساس این گزارش، دفترچه راهنمای انتخاب رشته(دفترچه شماره ۲) آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ نیز از ساعت ۲۲ امشب بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده است.

شایان ذکر است، داوطلبان میتوانند برای انتخاب رشته، ۱۰۰ کدرشته محل را انتخاب کنند و انتخاب رشته نیز از روز سهشنبه ۲۴ اردیبهشتماه آغاز میشود و تا شنبه ۲۸ اردیبهشتماه ادامه دارد.