طبق دستور قرآن کریم: و امرهم شوری بینهم (سوره شوری آیه ۳۸)
شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاریر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشوراند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در اول آذر ۱۳۶۱ طرز تشکیل، حدود اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی کشور را مشخص کرد و بدین ترتیب، قدم مؤثری در جهت استقرار شوراها و حرکت به سوی عدم تمرکز برداشته شد. از اهداف این قانون می‌توان سپردن کارهای عمرانی، اقتصادی، و رفاهی به خود مردم، سرعت بخشیدن به جریان امور، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، تکمیل کار دستگاه‌های دولتی، هدایت و رهبری برنامه‌ی محلی و آگاه‌سازی مردم را نام برد.

کار مردم را به خود مردم بسپارید. برنامه‌ریزی برای مشارکت دادن، حضور آگاهانه، معنادار شهروندان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی رفاهی، و محلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های و ضرورت‌های مدیران شهری است.

در این میان نهادهای محلی مانند شوراها و شهرداری‌ها بدلیل مختلف در شکل‌گیری و ساماندهی مشارکت مردم به ویژه در مقیاس محلات و نواحی نقش ارزشمندی دارند.

در تهران در سال‌های اخیر با اهتمام مدیریت شهری و همکاری و تعامل سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت‌های شورایاری‌های محلات اقدامات بسیار خوبی در زمینه‌ استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت‌ها و نیازهای محلی صورت گرفته است. و فعالیت‌های دیگری نیز در این جهت به منظور اجرایی کردن رویکرد محله محوری درحال انجام است.

در نخستین قانون شوراها که در ذیل قانون اساسی تدوین شده است شوراها به عنوان پایه نظام برنامه‌ریزی محلی و شهر و روستا، شناخته شد. هدف نهایی این رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و سرمایه‌های فرهنگی در نواحی و محلات شهرها و روستاها بود.

مبنای اندیشه‌های این رویکرد در قانون اساسی مبتنی بر اصل مردم پایگی در اداره کشور است.
قانون‌گذار جداً از اصل تفکیک قوا، هوشمندانه مشروعیت نظام را مبتنی بر آراء مردم در همه سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی لحاظ کرده‌اند.

شوراها به عنوان سطح پایهای نظام تصمیمگیری و مبنای اجرایی که در ارتباط مستقیم با حوزه شهروندی دارند میتوانند در شناخت نارساییها و حل آنها در عین حال مددرسانی توسعه باشند.