به گزارش خبرنگار افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، درادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده و در فصل مربوط به ازدواج، ماده ۲۱ تصویب شد که بر اساس آن ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

این ماده با ۱۸۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

این گزارش حاکی است پیشنهاد سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر مبنی بر ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی پس از بیان دیدگاههای موافق و مخالف تصویب نشد.

با این پیشنهاد، محمدرضا خباز نماینده کاشمر مخالف و زهره الهیان نماینده تهران موافق بودند.

نماینده مخالف دلایلی از جمله بر هم خوردن آرامش خانواده ها در صورت ثبت ازدواج موقت را بیان کرد و استدلال نماینده موافق نیز نظام مند کردن بحثازدواج موقت و جلوگیری از سلب مسئولیت مرد در قبال ازدواج موقت بود.