به گزارش افکار به نقل از خبرگزاری فارس، احداث«تهران؛ سرای قرآن» تلاشی است در حدّ بضاعت و ظرفیت و توان بشری برای شناخت و ادای دین به آخرین منشور الهی در قلب پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تا بتواند به عنوان کانونی شایسته برای قرآن پژوهی و انس و بهره جویی از سرچشمه معارف الهی در سطوح مختلف به کار گرفته شود و امکان جذب و آشنایی اقشار گوناگون جامعه را با این هدیه آسمانی فراهم کند.

این مجموعه با استفاده از هنر ناب و پویای اسلامی که خود منبعثاز سرچشمه نورانی جمال حق است احداثمی شود ودر دل این معماری، دستاوردهای فرهنگیِ پیشین از جمله معماری و باغ آراییِ ایرانی به کار گرفته می‌شود.