غذا و نوشیدنی موضوع تصویر برداری گالتون بوده که در این عکسهای جذاب به خوبی دیده می شوند.

به گزارش افکارنیوز، ظرف و مظروف نه به صورت کامل، بلکه با برشی از بغل، دیدن دارد و این کار را بثگالتون نیویورکی انجام داده است.

غذا و نوشیدنی موضوع تصویر برداری گالتون بوده که در این عکسهای جذاب به خوبی دیده می شوند.

دونات، لته کافه، تخم مرغ، بستنی، سوپ و … موضوعات مورد نظر وی بوده که به خوبی در تصاویر مشاهده می کنید.

"Cut Food" نام مجموعه تصویری خانم گالتون است که در نیویورک به نمایش در آمده است.

کد خبر: 223057