به گزارش ايسنا به نقل از مرکز حوادث و فوريتهاي استان، در اين حادثه که شب گذشته بر روي پل اميني بيات به سمت ميدان نبوت اتفاق افتاد، بر اثر برخورد چند دستگاه خودرو متعلق به يک کاروان عروسي حدود ۲۰ نفر مجروح شدند.

دو تن از مجروحان اين حادثه پس از مداواي اوليه در محل به بيمارستان شهيد بهشتي قم منتقل شدند، باقي مجروحان اين حادثه نيز يا در محل حادثه درمان سرپايي شدند و يا براي مداوا حاضر به انتقال به مراکز درماني نشدند.