آندرس گاردین ۶۴ ساله با هنر بی بدیل پوست کنی! نام خود را برای ثبت در گینس هموار ساخته است.

به گزارش افکارنیوز، مرد پانامایی مشهور به ' آرواره فولاد ' شهرتی به هم زده است، چرا که جلوی چشم مردم با دندانهای خود نارگیل را پوست کنده و ریز ریز می کند.

آندرس گاردین ۶۴ ساله با هنر بی بدیل پوست کنی! نام خود را برای ثبت در گینس هموار ساخته است.

مطمئنا بسیاری از افراد هم سن و سال آندرس در دوران بازنشستگی، در کنار بار و یا در مسافرت در حال استراحت دائم هستند اما وی با داشتن آرواره بسیار قوی نمی تواند استراحت کند.

البته وی از زمانی که ۱۱ ساله بوده با نارگیل بزرگ شده است و در طول زندگی به گفته آندرس بیش از ۱۰۰ هزار نارگیل را با دندانهای خود، خرد کرده است.

آندرس می گوید قادر به پوست کندن ۵۰۰ نارگیل در کمتر از ۶ ساعت با دندان است و این کافی است تا گینس نام او را در کتاب رکوردداران به ثبت رساند، اما معلوم نیست چرا کسی از گینس برای بررسی شاهکار او تاکنون به سراغش نیامده است.

وی در یک زمین بسکتبال در سواحل کارائیب پاناما جلوی چشم علاقمندان نشان داد که چگونه در عرض ۸ ثانیه نارگیل را با دندان پوست کنده و ریز ریز می کند. کار او فوق العاده است! و اغلب تماشاچیان در حال فیلمبرداری با موبایل از آنچه می بینند متعجب می شوند.

در حالی که تماشاچیان را هیپنوتیزم کرده به آنها با فریاد می گوید که پوست کندن نارگیل کار آسانی نیست و به خبرنگار خبرگزاری فرانسه می گوید می خواهم نامم در گینس ثبت شود!

ولی معلوم نیست چرا در این زمینه با بد شانسی روبرو شده و یک بار تا دم درب کاخ ریاست جمهوری نیز رفته و برگشته است.

کد خبر: 223364