به گزارشافکارنیوز، حمیدرضا حاجی بابایی درپاسخ به این پرسش که آیا نظام ۳.۳. ۳.۳ از مهر ۹۲ در مدارس کشور اجرا می‌شود؟ اظهار داشت: نظام آموزشی ۳.۳. ۳.۳ از مهر امسال در مدارسی که شرایط لازم را داشته باشند اجرا می‌شود.

وی افزود: تبدیل مدارس ابتدایی به دو دوره سه ساله در مناطقی اجرا می‌شود که در آنجا به تعداد کافی دبستان وجود داشته باشد همچنین در اجرای این طرح دقت کافی خواهیم داشت که والدین به زحمت نیفتند.

حاجی بابایی در پاسخ به این پرسش که به اعتقاد کارشناسان نظام ۶.۳. ۳ که هم اکنون در مدارس کشور در حال اجراست، غیر قانونی بوده و در سند تحول بنیادین چنین نظامی وجود ندارد، گفت: چه کسی گفته است که ۶.۳. ۳ غیر قانونی است، آموزش و پرورش در یک مرحله نظام ۶.۳. ۳ را اجرایی کرده است و اکنون در مرحله دوم نظام " ۳-۳ - ۳-۳ " را به اجرا در می آورد.

وی بیان کرد: نظام ۳.۳. ۳.۳ با توجه به امکانات مدارس و آموزش و پرورش اجرایی می‌شود.

به گزارش تسنیم هم اکنون نظام آموزشی ۶.۳. ۳ در مدارس کشور در حال اجراست اما برخی از کارشناسان معتقدند که اجرای این نظام قانونی نیست چرا که در سند تحول بنیادین به آن اشاره‌ای نشده است و اجرای نظام آموزشی ۳.۳. ۳.۳ در سند تحول ذکر شده است اما مسئولان آموزش و پرورش کمبود امکانات را دلیلی بر اجرای نظام ۶.۳. ۳ آن هم به طور موقت می‌دانند.

قرار است از سال تحصیلی جدید نظام آموزشی ۳.۳.۳.۳ در برخی مدارس کشور اجرایی شود که بر اساس این نظام که در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده است باید مدارس ابتدایی به ۳ ساله اول و ۳ ساله دوم تبدیل شود. مدارس راهنمایی و متوسطه هم مانند گذشته به صورت ۳ ساله پیگیری میشود.