به گزارش افکارنیوز، خانم ده بزرگی مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی فارس گفت: این سانحه تلفات جانی در بر نداشت و دوچرخه سواران که از ناحیه دست و پا دچار شکستگی و جراحت های سطحی شدند، به بیمارستان منتقل شدند.
فرمانده پلیس راههای فارس گفت: این حادثه درپی برخورد یک دستگاه کامیون با ۲ دستگاه وانت نسیان و پاترول در محور شیراز - سروستان رخ داد که در پی آن پاترول منحرف شد و با دوچرخه سواران برخورد کرد.
سرهنگ احمدی ۵۰ درصد علت این تصادف را بی توجهی به جلوی راننده کامیون و ۵۰ درصد دیگر را هیئت دوچرخه سواری استان به علت هماهنگ نکردن زمان تمرینات جاده های این دوچرخه سواران با پلیس راه استان عنوان کرد .