به گزارشافکارنیوز، آیت الله استادی در همایش گروه‌های تبلیغی حوزه علمیه با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام(ص) افزود: کسانی که ازدواج نکرده اند تمام دینشان در خطر است.

آیت الله استادی در ادامه گفت: تبلیغ اسلام کاری ارزشمند و شایسته تقدیر است و باید با استفاده از محکمات دین برای تبلیغ اقدام کرد.

وی افزود: انتقال صحیح و کامل مطالب امری مهم در زمینه تبلیغ است و چنین انتقالی نمود همان ابلاغ دین است که توسط پیامبر(ص) انجام شد.

ایت الله استادی با تاکید بر اینکه گروه های تبلیغی نباید مسایل مادی را وارد این کار ارزشمند خودکنند، تصریح کرد: شما مبلغان کاری را پاک و با اخلاص آغاز کرده اید و انشاء الله تا پایان بر آن ثابت قدم بمانید.