زیبایی های آسمان شب که در برخی موارد با آلودگی نورهای مصنوعی زمین ترکیب شده اند، در تصاویر رقابت سالانه عکاسی نجومی «جهان در شب» به تصویر کشیده شده اند.

به گزارش افکارنیوز، این تصاویر زیبایی های طبیعی آسمان و زمین از جمله خورشید گرفتگی، نمای دیدنی کهکشان راه شیری، شفق قطبی، ستارگان در نمایی از کوه آلپ را نشان می دهند.

این تصاویر علاوه بر به تصویر کشیدن زیبایی های آسمان شب، شدت آلودگی های بصری ناشی از نورهای مصنوعی در شهرهای مختلف جهان را نیز مشخص می کند.

«بابک امین تفرشی»، عکاس نجومی و بنیانگذار رقابت سالانه عکاسی جهان در شب(TWAN) تأکید می کند: مردم در میان نورهای مصنوعی شبانگاهی زمین قادر به دیدن زیبایی های آسمان شب نیستند؛ در این حالت ۸۰ درصد مردم جهان به دلیل این آلودگی نوری نمی توانند کهکشان راه شیری را مشاهده کنند.

تفرشی خاطر نشان می کند: به عنوان مثال در تصویر ستارگان بر فراز شهر زالتسبورگ اتریش، زیبایی های آسمان در نمایی از کوه آلپ در میان نورهای شدید شهر پنهان شده است.

کد خبر: 223452