به گزارش افکارنیوز، امیر هوشنگ احسانی متخصص پوست گفت: ضد آفتاب باعثپیشگیری از تیره شدن و چروک شدن پوست می شود.

وی افزود: استفاده از ضد آفتاب باعثبهتر و نرم شدن پوست می شود.

این متخصص پوست اضافه کرد: استفاده از کرم ضد آفتاب باعثروشنی پوست نمی شود و تنها جلوی تیره شدن آن را می گیرد.

دکتر احسانی با بیان اینکه باید نیم ساعت قبل از خروج از منزل از ضد آفتاب استفاده کرد افزود: بر افراد معیار خاصی برای انتخاب نوع ضد آفتاب وجود ندارد و براساس نوع و جنس و سن افراد متفاوت است.