به گزارش افکارنیوز، براتی سده معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در این باره گفت: سه سال پاکی از اعتیاد، دارای خانواده بودن و سهم آورده ۱۶ میلیون تومانی از شرایط نام نویسی برای دریافت مسکن است.

وی همچنین اظهار کرد: تاکنون ۳۰۰۰ نفر از بهبود یافتگان اعتیاد برای دریافت مسکن نام نویسی کرده اند.

براتی سده افزود: سال گذشته نیز ۳۵۰ نفر از بهبود یافتگان از اعتیاد، مسکن دریافت کردند.