به گزارشافکارنیوز؛ زلزله ۳.۷ ریشتری استان کرمان را جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۲ در ۰۸:۳۳: ۵۷ لرزاند.
تاریخ وقوع زلزله:

جمعه، ۳ خرداد ۱۳۹۲ در ۰۸:۳۳: ۵۷
(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۳-۰۵ - ۲۴ ۰۴:۰۳: ۵۷
(UTC)
بزرگی زلزله:

۳.۷
نوع بزرگی:

MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۳۰.۵۱ شمالی و ۵۷.۴۱ شرقی
عمق: ۸ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۳.۳۳ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان کرمان
فاصله‌ها:

۳۰ کیلومتری شهداد، کرمان
۳۷ کیلومتری سیرچ، کرمان
۴۱ کیلومتری کرمان، کرمان
۸۰۳ کیلومتری تهران، تهران
منبع:

موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران