طراح انگلیسی میز اسنوکری را به شکل و شمایل موز ساخت.

به گزارش افکارنیوز، ‌ کلئون دانیل میز زرد رنگ ۸.۵ فوتی را هنگام سفر با قطار در ذهن خود ترسیم کرده و بعدا این میز را به صورت واقعی همان طور که در تصاویر می بینید، ساخت.

ساخت این میز را دانیل ۲۵ ساله انجام داده که همیشه دوست داشته اشیای عجیب و غریب خلق کند. وی می گوید کتابی در مورد ساخت استخری به شکل موز را پیدا کرده و این کتاب به وی بسیار کمک کرده تا میز اسنوکر موزی را درست کند.

دانیل کار ساخت را در کارگاه خود در دورست در عرض ۹ ماه درست کرده است.

گفتنی است اسنوکر یک بازی با چوب است که بروی میز بزرگی که با مادهای از جنس فلانل پوشیده شده و داری شش حفره است بازی میشود. این حفره ها در چهارگوشه میز و دو حفره در وسط کناره میز است قرار دارند. روی میز که سبز رنگ است به یاد دورانی که بازی بر روی چمن انجام می شده است رنگ آمیزی گشته که در آن زمان ضربهها با عصا زده میشده و بعدها بر روی میزهای کنونی و با چوبهای حرفهایتر بازی انجام گرفته است.

کد خبر: 226709