به گزارش افکارنیوز، محمد شریف ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی حکمی «آتوسا مومنی» را به عنوان معاون میراثفرهنگی کشور منصوب کرد.

مسعود علویان صدر، معاون پیشین میراثفرهنگی کشور که از شهریور ۱۳۸۸ در این پست بوده است نیز به عنوان مشاور میراثفرهنگی معرفی شد.

مومنی، پیش از این مدیرکل ثبت آثار تاریخی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.