به گزارش افکارنیوز، توربین‌های بادی انرژی جنبشی هوای اطراف خود را استخراج می‌کنند و از آن برق تولید می‌کنند. اما این تنها اثری نیست که این توربین‌ها بر طبیعت دارند. از آنجایی‌که انرژی کمتر به معنای باد ضعیف‌تر است، بنابراین توربین‌های بادی منجر به کاهش بادخیزی می‌شوند. از نظر فنی، ناحیه هوای پشت سر یک توربین(و یا پشت تمام توربین‌های یک مزرعه بادی) پدیده‌ای را تجربه می‌کنند که به نام «خلاء سرعت باد» یا «کسری تکانه» شناخته می‌شود. به عبارت دیگر، سرعت هوا کم می‌شود.

این پدیده همچنین تاثیراتی بر میزان بازدهی مزارع بادی دارد. توربین‌های رو به باد در یک مزرعه بادی با تراکم بالا ممکن است باعثتضعیف بادی شود که به توربین‌های پایین‌دست مزرعه می‌رسد. البته می‌تواند اثر کلی‌تری هم داشته باشد. اگر مزارع بادی در مقیاس بزرگی ساخته شوند، این امکان وجود دارد که کسری تکانه تجمعی آنها باعثکاهش سرعت باد در مقیاس جهانی شود. اگرچه نحوه تغییرات بادها کاملا پیچیده است، احتمالا باد در منطقه با کاهش سرعت و در مناطق دیگری با افزایش سرعت مواجه می‌شود.
مزارع بادی همچنین می‌توانند بر دمای محل تاثیر بگذارند.

به گفته سومناث بایدیا روی، متخصص هواشناسی دانشگاه ایلینویز، زمانیکه باد از بالای یک مزرعه بادی عبور میکند، توربینها باعث ایجاد دنبالههای هوایی میشوند که منجر به افت سرعت باد و افزایش آشفتگی میشود. گردونه توربینها نیز مجموعهای از گردابههای هوایی ایجاد میکنند که باعث اختلاط هوای بالا و پایین توربین میشود. این گردابهها باعث بالا رفتن هوای سرد و پایین آمدن هوای گرم و یا بالعکس میشود. آشفتگی کلی به وجود آمده باعث افزایش یا کاهش دمای محلی میشود. در تحقیقی که سال ۲۰۱۲ / ۱۳۹۱ منتشر شده است، گروهی از محققان نواحی بالای چندین مزرعه بادی در تگزاس را بررسی کردند، و دریافتند که دمای سطحی محل به میزان اندک ولی معناداری افزایش یافته است.