به گزارش افکارنیوز، قارچها در تمام بدن ما زندگی می کنند اما محبوبترین نقطه های آنها پاشنه های پای ما، زیر انگشت شصت و بین پنجه ها هستند. براساس نتایج تحقیقات منتشر شده در مجله نیچر، نقشه جدید از تنوع قارجی بدن می تواند به شرایط پوستی چون بیماریها قارچى انگشتان کمک کند.

قارچهای بی ضرر به طور طبیعی روی پوست ما زندگی می کنند اما اگر تکثیر شوند، موجب عفونت خواهند شد.

در نخستین تحقیق در نوع خود یک گروه تحقیقاتی در آمریکا گروه های مختلفی از قارچ ها را که در بدن بزرگسالان سالم زندگی می کنند طبقه بندی کرد.

این تیم تحقیقاتی که با هدایت موسسه تحقیقات ملی ژنوم انسان در مریلند کار می کرد با ارائه توالی دی ان ای قارجهایی که در روی ۱۴ نقطه از پوست زندگی می کنند کار را آغاز کرده است.

نمونه ها برای این تحقیقات از کانال گوش، بین ابروها، پشت سر، پشت گوش، پاشنه، انگشت شصت پا، بین پنجه ها، ساعد، کمر، کشاله ران، مجاری بینی، سینه، کف دست و مفصل تاشو بازو گرفته شده است.

اطلاعات نشان می دهد که تنوع قارچی در سراسر بدن متفاوت است. پیچیده ترین زندگی قارچی روی پاشنه پا است که دربرگیرنده ۸۰ نوع قارچ است. محققان حدود ۶۰ نوع قارچ در انگشت شصت پا و ۴۰ نوع در بین پنچه ها کشف کرده اند.

درمیان سایر نقاط بدن که مورد علاقه قارچها و در نتیجه تراکم بیشتر آنها است می توان به کف دست، ساعت و بازوی داخلی اشاره کرد. این نقاط دارای میزان متوسطی قارچ هستند به طوری که هرکدام از ۱۹ تا ۳۲ نوع پشتیبانی می کند.

این درحالی است که سر و مجاری بینی دارای کمترین تنوع قارچی است که این تعداد در آنها از دو تا ۱۰ نوع قارچ متغیر است.