این اسنسور در سال ۱۹۰۵ برای بازدید کنندگان در یاچه لوکرنه در سوئیسس ساخته شده است

به گزارش افکارنیوز، در اروپا بلندترین اسانسور خارجی در سوئیس ساخته شده است. این اسانسور به نام همتسواند شهرت دارد و ارتفاع ان ۱۵۳ متر است. این اسنسور در سال ۱۹۰۵ برای بازدید کنندگان در یاچه لوکرنه در سوئیسس ساخته شده است.

کد خبر: 226784