به گزارش افکارنیوز، دختر بچه ای از برادرش پرسید: معنی عشق چیست؟

برادرش جواب داد: عشق یعنی تو هر روز شکلات من رو، از کوله پشتی مدرسه‌ام بر میداری، و من هر روز بازهم شکلاتم رو همونجا میگذارم.