به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور با بند ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند صددرصد(۱۰۰%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند(۴) ماده(۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیونهای ماده(۵) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداریها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یکماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند.