گروه اجتماعی؛

یک کارشناس حوزه شهری گفت: اگر عزم ملی برای توسعه و تکمیل خطوط مترو وجود داشته باشد، به راحتی می توان اعتبارات مورد نیاز مترو را تامین کرد.

پیرهادی در گفتگو با خبرنگار شهریافکارنیوزبا بیان این مطلب افزود: ترافیک و آلودگی آب و هوای تهران دو معضل بزرگ این شهر هستند که در ارتباط تنگاتنگ با هم می‌باشند.

این کارشناس حوزه شهری، بیان داشت: گسترش و ترغیب مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو و همچنین دوطبقه‌سازی بزرگراه‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش و کنترل ترافیک تهران است.

وی با اشاره به اینکه میزان بزرگراه هایی که در تهران وجود دارد در سال ۴۰ تصویب شده است، اظهارداشت:

ترافیک تهران محصول نیاز به سفر و زیر ساخت های موجود است و در این خصوص فرهنگ استفاده از خودرو باید اصلاح شود.

این کارشناس حوزه شهری ادامه داد: ترافیک تابع نیاز به سفر است و کاهش سفر های زائد یک اقدام اساسی برای کاهش ترافیک است.

پیرهادی با تاکید بر اینکه گسترش حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین راه های کاهش ترافیک و نیز آلودگی هواست، تصریح کرد: به طوری که از سال ۸۴ تا کنون سامانه مترو تهران گسترش چشمگیری در توسعه خطوط، ایستگاه و میزان جابجایی مسافران شهری داشته است، اگر عزم ملی برای توسعه و تکمیل خطوط مترو وجود داشته باشد، به راحتی می توان اعتبارات مورد نیاز مترو را تامین کرد که در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز و تکمیل خطوط می توانیم شاهد افزایش ظرفیت مترو باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مترو سهمی غیرقابل انکار در جابجایی مسافران شهری دارد، خاطرنشان کرد: توسعه و تکمیل شبکه مترو می تواند مشکل ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران را تا حد زیادی رفع کند و زندگی بهتر و سالم تر را برای شهروندان به ارمغان آورد.