علیرغم تحریم فیلم سینمائی اخراجی های ۳ از سوی ضدانقلاب و پس از آن انتشار کپی بی کیفیت این فیلم در سطح گسترده، فروش این فیلم از مرز ۲ میلیارد تومان نیز عبور کرد.

به گزارش جهان این درحالی است که عوامل قاچاق این فیلم تلاش کرده بودند نسخه قاچاق این فیلم در سطح گسترده ای در شبکه های اینترنتی و خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ توزیع شود.

با این حال عوامل اصلی قاچاق این فیلم شناسائی شدند و بزودی ابعاد دیگری از جریان برنامه ریز در قاچاق این فیلم دستگیر خواهند شد.