دکتر امیر حسین فقیهی افزود: مواد اسیدی، قلیایی و مواد داغ و پرحرارت ازجمله مواد آزارنده هستند که خوردن آنها باعث آزار مری و حتی زخم و سرطان میشود.

به گزارش مهر، وی اظهار داشت: مواد غذایی داغ به دلیل حرارت زیاد دستگاه گوارشی را می‌سوزاند به طوری که نوشیدنیهای بسیار داغ در صورت بلعیده شدن به مخاط حفره دهان تا معده آسیب جدی وارد و سطح بیشتری را درگیر سوختگی می‌کند.

این متخصص گوارش و کبد تصریح کرد: مواد غذایی جامد داغ آسیب کمتری به دستگاه گوارش وارد می‌کند و قبل از بلعیده شدن خیلی سریع می‌توان آن را از حفره دهان خارج کرد.

وی اضافه کرد: مواد جامد بسیار داغ در صورت بلعیده شدن به مری و معده آسیب جدی وارد و باعثسوختگی شدید دستگاه گوارش می‌شود.

این متخصص گوارش و کبد با بیان اینکه سرطان مری در شمال کشور به دلیل خوردن چایی داغ شیوع بیشتری دارد گفت: بر اساس مطالعات انجام شده سرطان مری با خوردن چای داغ به دلیل سوختگی و تغییر ژنها ارتباط مستقیمی دارد.

وی افزود: به منظور پیشگیری از انواع سرطانهای دستگاه گوارش، فرهنگ درست غذا خوردن و نوشیدن باید در سنین کودکی در خانواده‌‌ها نهادینه شود.
فقیهی اظهار داشت: همچنین مادران هنگام غذا دادن به کودکان باید ماده غذایی را امتحان کنند تا بر اثر داغ بودن به دستگاه گوارش کودک آسیب نرسد.