شهباز يزداني؛ معاون گردشگري و رئيس ستاد تسهيلات سفرهاي كشور اظهار داشت: جمعآوري نهايي آمار تعداد سفرهاي نوروزي از سراسر استانهاي كشور، ثبت ۱۶۲ ميليون و ۱۷۹ هزار نفر - سفر را به همراه داشته است كه اين آمار در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته معادل ۱۲۳ ميليون و ۴۸۸ هزار نفر - سفر، رشد ۳۱ درصدي را به ارمغان آورده است.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه استان قم در بخش نفر - سفر با بیشترین میزان تردد روبه‏رو بوده است، گفت: ۱۴ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر - سفر نشان از میزان تردد انجام شده در استان قم دارد که این آمار در مقایسه با سال گذشته معادل ۹ میلیون و ۱۵۷ هزار نفر - سفر، رشد ۵۵،۷ درصدی را از آن خود کرده است.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور استان‌های حائز مقام در بخش تردد، پس از استان قم را استان‌های مازندران، اصفهان، فارس و بوشهر عنوان کرد.

یزدانی همچنین در شرح آمار نهایی نوروزی در بخش نفر - شب اقامت، اظهار داشت: تعداد اقامت هموطنان در این مدت زمان، ثبت ۵۲ میلیون و ۴۷۷ هزار نفر - شب اقامت را به دنبال داشته که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، برابر ۴۱ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر - شب اقامت، رشد ۲۶،۶ درصدی میزان اسکان مسافران نوروزی را به همراه داشته است.

رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور همچنین بیشترین تعداد اقامت در ایام نوروز را به استان مازندران نسبت داد و یادآور شد: این استان با ثبت ۸ میلیون و ۹۸۱ هزار نفر - شب اقامت، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته معادل ۸ میلیون و ۱۷۲ هزار نفر - شب اقامت، رشد ۹،۹ درصدی را از آنِ خود کرده است.

به گفته يزداني پس از استان مازندران، استان هاي فارس، گيلان، بوشهر و اصفهان بيشترين آمار مسافران نوروزي را از آنِ خود كردهاند.