پوسيدگي دندان بر اثر فعاليت ميکروبها در سطح دندان به وجود ميآيد و باعث تخريب قسمتهاي سخت دندان ميشود.

به گزارش ایسنا، اغلب دندانپزشکان در این موارد به بیماران خود توصیه می‌کنند که از خوردن بعضی غذاها مخصوصا شیرینی‌ها اجتناب کنند اما گروهی از محققان آمریکایی بر این اعتقادند که بعضی از غذاها هم هستند که برای سلامتی دندان‌ها بسیار مفید هستند.

بنا به نظر این محققان، خوردن آدامس‌های بدون قند تا حدود بسیار زیادی می‌توانند از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری کند اما آدامس‌هایی که دارای شیرینی‌های فراوان هستند، می‌توانند با آزاد کردن باکتری ساکاراز باعثپوسیدگی دندان‌ها شوند.

نوشیدن چای سبز یا سیاه نیز می‌تواند به سلامتی دندان‌ها کمک کند، چای با انتشار نوعی آنزیم در دهان از پوسیدگی مینایی دندان می‌تواند جلوگیری کند.

نوشيدن آب آشاميدني داراي فلورايد، خوردن پنير، ميوهها و سبزيجات تازه نيز تاثير بسيار خوبي در سلامتي دندانها دارند.