دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی مراحل بازبینی ها و کنترل نهایی مدارک داوطلبان در حال انجام است اما برای پیشگیری از هر گونه مشکلی فرآیند کنترل با دقت پیش می رود.

وی افزود: پیش بینی می شود که خردادماه ۹۰ بتوانیم اسامی نهایی را اعلام کنیم.

ضیایی درباره ظرفیت اعلام شده برای پذیرش دستیاری تخصصی گفت: بیش از ۲ هزار نفر ظرفیت برای پذیرش دستیاری تخصیص داده شده که این تعداد برای ۲۶ رشته و ۳۴ دانشگاه علوم پزشکی که دارای مجوز تربیت دستیاری هستند، تعیین شده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی خاطرنشان کرد: مجموع ظرفیت پذیرش دستیار در مناطق محروم و ظرفیت عادی، ۲ هزار و ۴۰۷ نفر است.

به گزارش مهر، سی و هشتیمن دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی روز ۲۸ بهمن ماه ۸۹ همزمان در ۱۸ شهر کشور با شرکت ۱۵ هزار و ۱۸۲ داوطلب برگزار شد.